Šlo dievčatko

1.
[:Šlo dievčatko na trávičku, kvietočky trhalo,:]
kolo neho išli ľudia, žalostne plakalo.

2.
[:Čože plačeš a nariekaš, čože sa ti stalo,:]
či ti otec alebo mať, niektoré umrelo.

3.
[:Otca nemám, matku neznám, brata som nemala,:]
hej, banujem, že som ti ja pravú rúčku dala.

4.
[:Rúčku dala, nepoznala a teraz banujem,:]
jaj, Bože môj, prebože môj, ako ťa zabudnem.