Jój, žaloval sa

1.
Jój, žaloval sa vták vtákovi,
aj sokolík jastrabovi,
joj, aj sokolík jastrabovi.

2.
Jój, že mu mladé vyhubili,
aj samičku zastrelili,
jój, aj samičku zastrelili.

3.
Jój, zver tá ide úbočiami,
za mnou idú s povrazami,
jój, za mnou idú s povrazami.