Začala sa vydávati

1.
Začala sa vydávati tira, ritatom,
a začala pohŕdati tira, ritatom.
Obuvníka také měla, ale bych ho nechcela,
obuvník len ráno vstáva, kopytom sa prežehnáva,
po tie veci ja ho nechci, blázen by bola.

2.
Hrnčiara bych také měla, ale bych ho nechcela,
ale hrnčiar hrnce šúľa a pod kruhom sa vytrúla,
pro tie veci ho ja nechci, blázen by bola.

3.
Kováča bych také měla, ale bych ho nechcela,
ale kováč chodí okolo ohňa ako sviňa okolo hovna,
pro tie veci ho ja nechci, blázen by bola.

4.
Horára bych také měla, ale bych ho nechcela,
ale horár rovno mieri a to rovno do tej diery,
pro tie veci ho ja nechci, blázen by bola.

5.
Mlynára bych také měla, ale bych ho nechcela,
ale mlynár chodí po mlynici, vždy si pýta tej mrnici,
pro tie veci ho ja nechci, blázen by bola.

6.
Mäsiara bych také měla, ale bych ho nechcela,
ale mäsiar s rážkou zráža a na ženu sa vyhráža,
pro tie veci ho ja nechci, blázen by bola.

7.
Žobráka bych také měla, ale bych ho nechcela,
žobrák dobre žobre, ženu chová veľmi dobre,
pro tie veci ho ja nechci, blázen by bola.