Pila ja paľunku, išči budu piti

1.
[:Pila ja paľunku, išči budu piti,:]
[:mam muža dobroho, nebude ňa biti.:]

2.
[:Aňi ňa nebije, aňi ňa ne laje,:]
[:išči ňa nad ranom perinom prikryje.:]

3.
[:Spi žeňičko moja, by jes ša vyspala,:]
[:korov doma ne maš, bos ich neprihnala.:]

4.
[:Pilam paľunočku od samoho rana,:]
[:što to za paľunka, žem od nej ne pjana.:]

5.
[:Boľit ňa holova i medži pľečami,:]
[:treba mi dochtora s čornyma očami.:]

6.
[:Ne toho dochtora, što by znal ličiti,:]
[:ľem toho dochtora, što by znal ľubiti.:]

7.
[:Ne toho dochtora, što dobri ľikuje,:]
[:ľem toho dochtora, što dobri ciluje.:]

8.
[:Zahrajte cigane, ja budu platiti,:]
[:mam muža dobroho, nebude ňa biti.:]