Nieto v celom svete farára

1.
Nieto v celom svete farára,
keby si len držal kuchárku,
[:ale si on drží, šej-hoj, ťuhaj kuchárku,
aby mu odstlala postieľku.

2.
Keď mu ona posteľ odstlala,
pekne sa mu ona zasmiala.
A on si jej chytí, šej-hoj, ťuhaj, cez poly,
až jej všecke koste prašťali.