Išou starý vedľa fary

1.
Išou starý vedľa fary, podkou sa,
pozreu sa on medzi nohy, zasmiau sa.
Ešte som ja, chvála Bohu, nie starý,
ešte moje haraburdy nastali.