Keď som kone brodil

1.
Keď som kone brodil, milá šaty prala,
[:vtedy som si ja zaspieval, ona zaplakala.:]

2.
Neplač, milá, neplač, načo mi je tvoj plač,
[:mala si ty vtedy plakať, keď som ťa mal sklamať.:]

3.
Keď som ťa mal sklamať, mala si sa nedať,
[:mohla si ty dobre vedieť, že ja budem vojak.:]