Ej, pot kostolom lalija

ľúbostná, Sučany, Turiec

1.
[:Ej, pot kostolom lalija:]
[:trhala ju má mila.:]

2.
[:Ej, ket ho ona trhala,:]
[:na mileho volala.:]

3.
[:Ej, poďže, mili, poďže sem,:]
[:uvijem ti pierko z ňej.:]

4.
[:Ej, ja to pierko rád nosím,:]
[:ja ťa ďievča, viprosim.:]

5.
[:Ej, už som pierko donosiu,:]
[:uš som ďiouča viprosil.:]

6.
[:Ej, peč, ďioučatko, ten koláč,:]
[:puojďeme mi na sobáš.:]

7.
[:Ej, uš sa koláč upiekou,:]
[:šuhaj f čerti uťiekou.:]