Ej, nebudem valaškom

Zázrivá, Orava, patierska

1.
Hej, nebudem valaškom, radšej budem bačom,
[:pri hore zelenej, ak budem mať na čom.:]

2.
Hej, vŕšky obeleli, v doline veľký mráz,
[:hej ovečky moje, kdeže vás budem pásť.:]

3.
Hej, rúbal som chvojinu, ovečkám na zimu,
[:rúbal som celý deň, ovečkám na týždeň.:]

4.
Hej, ovečky, barany, ľúto mi za vami,
[:veď som naučený od malička s vami.:]

5.
Hej, ľúto mi je ľúto, doma a i tuto,
[:tuná za našimi, doma za inšími.:]


fonetický zápis

Ej, ňebuďem vau̯aškom
Zázrivá, Orava, patierska

1.
Hej, ňebuďem vau̯aškom, račej buďem bačom,
[:pri hore zelenej ak buďem mať na čom.:]

2.
Hej vŕški obeleu̯i, v doľine velkí mráz,
[:hej ovečki moje deže vás buďem pásť.:]

3.
Hej, rúbau̯ som chvojinu ovečkám na zimu,
[:rúbau̯ som ceu̯í ďeň ovečkám na tížďeň.:]

4.
Hej, ovečky, barany, lúto mi za vami,
[:veť som naučení od maľička s vami.:]

5.
Hej, lúto mi je lúto doma a i tuto,
[:tuná za na našimi, doma za inšími.:]