Pri Betľemskim majire

Šariš, koleda

1.
Pri Betľemskim majire, pašľi ofce pastire,
anďel śe im ukazal, do Betľema isc kazal.
[:oňi śe uľekľi, nakoľena kľekľi,
f calim skrušeňu.:]

2.
Boha bi śe ňebaľi, do Betľema behaľi,
bi tam narodzeneho Ježiška privitaľi,
[:do Betľema prišľi, Jezuľatko našľi,
v jaśľoch na slame.:]

3.
Prijmi od nas premile, ti dzecatko spaňile,
s čistim śercom davame, Spasiteľu, co mame,
[:rač nas ti požehnac a do ňeba prijac,
do blaženosci.:]