Za jasnej, tichej noci

Zázrivá, vianočná

1.
Za jasnej, tichej noci, spev anjelov sa ozýva,
[:Ježiško maličký v jasličkách sa radostne usmieva.:]

2.
V polnoci, v tichom háji, vtáčkovia prekrásne spievajú,
[:Ježiška malého v jasličkách tíško uspávajú.:]

3.
Vôl, osol zohrievajú to malé Božské Dieťatko,
[:do jasieľ na neho dýchajú, spí sa mu presladko.:]

4.
Mária ho kolembá a svätý Jozef mu spieva,
[:pastieri na fujarách hrajú aj sa mu klaňajú.:]


Fonetický zápis
Za jasnej, ťichej noci

1.
Za jasnej, ťichej noci, spev aňjelov sa ozíva,
[:Ježiško maľičkí v jasličkách sa radostňe usmieva.:]

2.
V pou̯noci, v ťichom háji, ftáčkova̋ prekrásňe spievajú,
[:Ježiška mau̯ieho v jasličkách ťíško uspávajú.:]

3.
Vu̯ou̯, osou̯ zohrievajú to mau̯ou̯ Božsku̯o Dieťatko,
[:do jasiel na ňeho díchajú, spí sa mu presu̯adko.:]

4.
Mária ho kolembá a svätí Jozef mu spieva,
[:pasťieri na fujarách hrajú aj sa mu klaňajú.:]