Čože mame robic

Spiš

1.
Čože mame robic s totimi ženami,
už musia ľen bivac pekňe, vedno s nami.

2.
Kdzeže bi še šitke chudzeta podzeli,
keby sme jich trimac pri sebe nesceli?

3.
Choc nas tam dakedy kuščik rozhňevaju,
to jim len odpuscme, kedz ša nam pitaju.

4.
Vedz nam to druhi raz šicko vynahradza,
kedz še nas o našom miňeni poradza.

5.
Bo je to ľen ľepši v svece taki život,
kedz maš komu sveric v dome cali vivod.

6.
Ti možeš isc kdze sceš, kdze ci treba všadzi
a žena ci doma šicko zas poriadzi.

7.
Večer ce do domu s radosci viziera,
podz, mužu, bo je už hotova večira.

8.
Muž ši k jidlu šedňe, žena vedľe ňeho,
a že či mu šmaka, opita še jeho.

9.
On jej zas rozpravia šicko z chuci milo,
jak še mu tam dňeška na cesce vodzilo.

10.
Co zkusil, co ziskal, co vidzel noveho,
šitko jej vipovi z serdce uprimneho.

11.
Najmilejšim darom od Boha su sebe,
k dobremu prospechu vše v každej potrebe.

12.
Žena zas mužovi poriadzi, pomije,
priade, tka na šati, koseľku ušije.

13.
A co ešči k temu viac od Hospodina,
kedz ši vichovaju zdareneho sina.

14.
Kteri budze po ňich vladarom v jich statku,
ktery jim obnovi na svece pamiatku.

15.
Tak jim je necežko odisc z totej zeme,
kedz jim na jich misto rastňe vlastno seme.