Dievčatá, dievčatá, orechový koreň

1.
Dievčatá, dievčatá, orechový koreň,
Boh daj sa narodil miesto každej kameň.

2.
Miesto každej kameň a miesto mňa skala,
žeby mňa moja mať nebola poznala.

3.
Nebola poznala, ani nevídala,
keď za nemilého nešťastnú vydala.