Ej, kone, kone, kone vrané

1.
Ej, kone, kone, kone vrané,
ej, zajali vás Gajarané,
ej, zajali vás, prepili vás,
[:prijde milá vymení vás.:]