Ej, veru bych si

Ponitrie

1.
Ej, veru bych si brezovianku nepojau,
ej, coby mněva kasaničku za toliar.

2.
Ej, radšik ja mam bukovčanku chudobnú,
ej, coby mněva kasaničku kúdevnú.

3.
Ej, už sem sa já, má mamička, vydava,
ej, už sem si já šuhajíčka vybrava.

4.
Ej, šuhajíčka, šuhajenka, šuhaja,
ej, bodaj som ťa, šuhajíčku, neznava.

5.
Ej, už sem sa já, muj tatíčku, oženiu,
ej, už sem si já mú hvavičku zavomiu.