Ej, voda, voda

1.
Ej, voda, voda, bystrá voda, bystrá voda,
ej, stala sa mi veľká škoda — veľká škoda.

2.
Ej, nemám duše, ktorá by ma milovala,
ej, bo ma milá zanahala, zanahala.

3.
Ej, zanahala pre vec márnu, pre vec márnu,
ej, že som objal inú švárnu, inú švárnu.

4.
Ej, ešte preto nič nebude, nič nebude,
ej, keď ma nechce, druhá bude, druhá bude.