Išlo dzivče ku spovedi

1.
Išlo dievča ku spovedi,
popovi mluvelo,
že bileho šuhajička
do rána ľubelo, do rána ľubelo.

2.
Dzevec raži, pane otče,
poboškala šem ho,
poboškaj me dzešety raz,
jak popa tvojeho, jak popa tvojeho.

3.
Kedz už mušim, ta už mušim,
ja bidna dzivčina,
šak to i tak prinaleži,
popom dzešacina, popom dzešecina.

4.
Ceper ja ce rozhrešujem,
nehreš ty už vecej,
kohokoľvek ľubic budzeš
ľub popoch nejvecej, ľub popoch nejveceš.