Janíčko trávu kosí

1.
Janíčko trávu kosí,
kosa mu ju brať nechce.
[:Tráva sa ohýba
a on sa pozerá,
jak vysoko je slnce.:]

2.
Slniečko na poludnie,
spolu sa vyprevaďme.
[:Cez ten zelený háj,
rúčku mi svoju daj,
potom sa rozídeme.:]

3.
Keď sme sa rozchádzali,
spolu sme zaplakali,
[:spolu do jedného,
ručníčka bieleho
slzy sme utierali.:]