Zaspala som na sene

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
[:Zaspala som na sene,:]
sene, sene, na sene.

2.
[:prišlo ku mne strašenie,:]
šenie šenie, strašenie.

3.
[:Povedalo, že ma zje,:]
mazje, mazje, že ma zje.

4.
[:Ruky nohy nemalo,:]
malo, malo, nemalo.

5.
[:A na mňa sa driapalo,:]
palo, palo, driapalo.

6.
[:Už to dievča zomrelo,:]
mrelo, mrelo, zomrelo.

7.
[:Čo strašenie mávalo,:]
valo, valo, mávalo.

8.
[:Už ho nesú na máre,:]
mare, mare, na máre.

9.
[:Za nim plačú somáre,:]
máre, máre, somáre.

10.
[:Už ho dali do jamy,:]
jamy, jamy, do jamy.

11.
[:Aj to hore nohami,:]
hami, hami, nohami.