Tejto noci nespím ani hodinu

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Tejto noci nespím ani hodinu,
stále myslím len na svoju milenku.
[:Milá moja, zlato moje, deže si,
vo dne, v noci, stále si mi na mysli.:]

2.
Spomni, milá, na krásny deň májový,
keď som líbal, nežný ret tvoj ružový.
[:Keď som líbal tvoje nežné ručičky,
keď svietili na oblohe hviezdičky.:]

3.
Noc je tichá, mesiac svieti spanile,
už mi je nie na tom svete nič milé.
[:Mňa už teší len ten hrob tmavý,
nechcem žiť, ešte by chcel tvoje rety poľúbiť.:]

4.
Vy, pltiari, keď ma v žiali vidíte,
smutnú pieseň mi do uška spievajte.
[:Zatiaľ mi spievajte, milo spanile,
kým mi oči nevidíte slzavé.:]