Tam dolu, v kaluže

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
[:Tam dolu, v kaluže, zasiala som ruže,:]
[:keď ma prídu konať,:] budú ruže voňať.

2.
[:Voňajte, voňajte, vy švárny mládenci,:]
[:veď ma nevidíte,:] v tom zelenom venci.

3.
[:Ani že v zelenom,:] ani prevíjanom,
[:ale ma vidíte,:] v čepci vyšívanom.

4.
[:V čepci vyšívanom, ktorý ja rada mám:]
[:a môjho Janíka:] Pán Boh z neba poslal.

5.
[:Pán Boh z neba poslal a tak mu povedal,:]
[:potom si Aničku,:] vezmi za ženičku.