Šípová ružička, čo sa nerozvíjaš

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Šípová ružička, čo sa nerozvíjaš,
[:pre teba šuhajko, že k nám nechodievaš.:]

2.
Keď som k vám chodieval, vždycky si plakala,
[:bielym ručníčkom, očká utierala.:]

3.
Očká utierala a ronila slzy,
[:milovali sme sa ako dva holuby.:]

4.
Ako dva holuby, ako dve hrdličky,
[:dávali sme si my, falošné hubičky.:]

5.
Falošná hubička, falošná láska tvá,
[:nebudem ti verný, až bude ohláška.:]

6.
Až bude ohláška, v hornoždánskej fare,
[:potom budem volať, tvojho brata švagre.:]

7.
Tvojho brata švagre, sestru švegeriňa,
[:podajme si ruky, budeme rodina.:]