Taká sa mi príležitosť stala

1.
Taká sa mi príležitosť stala,
jednýmu som za tri groše dala,
veď to videu milý pán Boh z neba,
že mi boli tie tri groše treba.

2.
Za jeden si kúpim pálenýho,
a za druhý zas chlebíka novýho
a ten tretí dám si do šporkasy,
ten mi bude na tje starje časy.


alebo:
1.
Taká sa mi príležitosť stala,
jednému som za päť korún dala,
[:veď to videu milý pán Boh z neba,
že mi bolo tých päť korún treba.:]

2.
Za korunu kúpim páleného,
a za druhú chlebíčka bieleho,
[:a ostatnie vložím do šporkasy,
to mi bude na mé staré časy.:]