Otvor milá, oblôčik tvoj

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Otvor milá oblôčik tvoj,
nech ti ja poviem, veľký žiaľ môj.
Že nikoho neľúbim ja,
okrem tebe duša moja.

2.
Že milujem, to netajím,
ale koho, to nezradím.
Koho ja v mojom srdci mám,
to nevie nik, len Pán Boh sám.

3.
Miluj, miluj, ale tajne,
každá láska sladko padne.
Sladko padne, to je v skutku,
moje srdce leží v smútku.