Na tú vojnu

Záhorie

1.
Na tú vojnu, ked sem narukovau,
takí sem si valčík zahrat kázau.
Muzikanci moji, ja idem do vojni,
zahrajte mi valčík po mej vúli.

2.
Ked mi začaua tá muzika hrát,
začali mi z očú slze padat.
Frajírečko moja, ked bi si tu biua,
posadziu bich ťa na mého koňa.

3.
Prešporská kasárňa na dva štoki,
po ňí chodzí šuhaj černookí.
Chodzí po ňí, chodzí, kuká okénečki,
esli tam nezbadá frajerečki.