Ňeďaľeko Kameňani

Gemer

1.
[:Ňeďaľeko Kameňani Ratková,:]
[:odpadla mi koňíkovi podkova.:]

2.
[:A ľen ma ti môj koňíček pekňe ňes,:]
[:dám ťi pribiť podkovički ešťe dňes.:]

3.
[:Dám ťi pribiť podkovički zo zlata,:]
[:abi si ma ňezašmaril do blata.:]

4.
[:Dám ťi pribiť podkovičku zeľenú,:]
[:abi si ma ňeodniesol na vojnu.:]