Svieti mesiac nad našim humienkom

1.
Svieti mesiac nad našim humienkom,
stojí Janko pod našim okienkom,
stojí, stojí, prežalostne volá:
"Otvorže mi, Anulienka moja!"

2.
A ja bych ti rada otvorila,
keby mi má mamka dovolila.
Bráni mi má mamka i tatíček,
že si ty len falošný Janíček.

3.
Ach, mamičko, šak len pekne volá,
už som mu aj perečko uvila,
tak mu svedčí to perečko vo dne,
jako jeho pravé líčko ku mne.