Keď som išiel cez Dúbravy

1.
Keď som išiel cez Dúbravy, popod tú horu,
postretol som na kraj hory frajerku moju.
Ona tam plakala a na mňa čakala,
frajerka moja.

2.
Prečo plačeš a nariekaš, utri si očká,
dobre ty vieš, že nebudeš moja ženička.
Keď si to vedela, načo si bežala
na kraj hájička.