Otec môj, otec môj

1.
Otec môj, otec môj, pod tou čiernou zemou,
veď vy nevidíte, čo sa deje se mnou.

2.
Mať sa vydávajú, polia predávajú
a mne, sirote, gazdovať nedajú.

3.
Gazdovať nedajú, z domu vyháňajú,
veru mne, sirote, pokoja nedajú.