Keď som išiou z Trhanovej domov

1.
Keď som išiou z Trhanovej domov,
stretou som sa s frajerôčkou mojou.
Servus, servus, frajerôčka moja,
po čo že si v Trhanovej bola?

2.
Bola som ja u mojej rodiny,
pooberať červené maliny.
Neklam, že ma, neklam s malinami,
videli ťa s dvomi mládencami.

3.
Veď to boli tí moji bratianci,
boli sme my pod Bzovou na tanci.
Vidíš, milá, ako ty vieš klamať,
nedaj Bože za ženu si ťa vziať.