Sedí straka na kope

1.
Sedí straka na kope, kišanďalom,
sedí straka na kope, trepe riťou konope, kišanďalom.

2.
Kedy trepe, kedy ni, kišanďalom,
kedy trepe, kedy ni, keď je gazda doma ni, kišanďalom.

3.
Gazda tajšou, do mlina, kišanďalom,
gazda tajšou, do mlina, oženiv svojho syna, kišanďalom.