Vyspala sem sa čistě

1.
Vyspala sem sa čistě na javorovém listě,
s tebú, šohajku, s tebú pod našú bílú stěnú.

2.
Štyry hodiny bily, co mňa mamička bili,
pod naším okénečkem, štípaným polénečkem.