Nechoď Janíčku

1.
Nechoď, Janíčku, pres Javorinu,
stroja sa na ťa, srdénko moje, že ťa zabijú.

2.
Nezabijú mňa, nebojím sa já,
mám já šablenku, srdénko moje, vysekám sa já.