Kom – kom, kominár

detská

1.
Kom – kom, kominár, kedy si sa umýval?
Včera večer v sobotu, keď som nemal robotu.

2.
Kom – kom, kominár, kedy si sa umýval?
Včera večer v piatok, keď som nemal sviatok.