Goralské melódie

Zapísal Michal Mihalík

Kresaný zo Spiša - 1
Kresaný zo Spiša - 2 - Hej, goraľ ja se goraľ