Povjec ty mi o ftasecku

Vyšné Ružbachy, Spiš

1.
Povjec ty mi o ftasecku,
kyndy ty ľatas, kyndy ty šadas,
poviem ja či novinecke,
aľe nedobrom,
bo uz tvoje najmiľejse
do šľubu vjedom.

2.
Vjedom, vjedom i provadzom,
scynšče Boze daj,
scynšče Boze daj,
štyri ľatam hodžol ku nej,
aľe mi jom zaľ,
aľe mi jom zaľ.

3.
O, muj očec, o, muj drogy,
spřongajče koňe,
pojade po ňe,
ňef jom esce raz uvidze
v paňenskym stavje.

4.
O, muj synu, o, muj drogy,
ňimuc to robič,
ňimuc to robič,
štyri ľatam hodžol ku ňyj,
mogla tvoja byč.

5.
Ona stoji při oltařu, ocka učyra,
ocka učyra,
ze jej pjersy, najmiľejsy,
na ňe požyra.