Švokro moja švjokro

Vyšné Ružbachy, Spiš

1.
Švjokro moja, švjokro, cymu mňe ňefceče,
dy ja vom porobje, co mi rozkazeče.

2.
Ogňa vom rozloze, i vode postavje
a jak voda zevře, ocy vom vypaře.