Dieťatko spanilé

1.
Dieťatko spanilé, nebeský kvet,
pre naše spasenie prišlo na svet.
Prebývaj tu s nami, Ježiško láskavý,
z neba daný.

2.
Srdca si ty poklad náš jediný
a tichý Baránok náš nevinný.
Prebývaj tu s nami, Ježiško láskavý,
z neba daný.

3.
Čokoľvek na svete človek aj má,
je samé trápenie, márnosť sama.
Prebývaj tu s nami, Ježiško láskavý,
z neba daný.

4.
Tebou posilnená duša naša
premôže úklady satanáša.
Prebývaj tu s nami, Ježiško láskavý,
z neba daný.

5.
Nech láska tvoja sa rozhorí v nás,
po smrti na večnosť povolaj nás.
Prebývaj tu s nami, Ježiško láskavý,
z neba daný.