Nad tou Vyšnejsou drevo rúbajú

1.
Nad tou Vyšnejsou drevo rúbajú,
až do Kostolian [:triesky padajú.:]

2.
Naber ich milá a naklaď ohňa,
oper košieľku [:do bieleho dňa.:]

3.
Milá oprala, obigľovala,
v nedeľu ráno [:obliecť mu dala.:]