Ovce, moje ovce, široko chodíte

1.
Ovce, moje ovce široko chodíte,
všetko ľudia vravia, že škodu robíte.

2.
Široko chodíte a málo dojíte,
ovce, moje ovce, hanbu mi robíte.