Ovečka Brčuľa

1.
[:Ovečka Brčuľa,:]
[:pozerá do grúňa,:]
[:či sa hej rozvíja:]
[:zelená bučina.:]

2.
[:Ešte sa nerozviu:]
[:iba jeden hrabec.:]
[:z oravskieho zámku:]
[:ušiou jeden chlapec.:]

3.
[:Čiri vtáčku, čiri,:]
[:už sme ťa lapili,:]
[:baránok na chrpte:]
[:a putká na ceste.:]