Lietali, lietali havrani

1.
Lietali, lietali, havrani nad nami,
milý, mocný Bože, čože bude s nami,
ej, čože bude s nami?

2.
Sokolov , holubov všetkých rozplašili,
krahulcom, jastrabom škrtiť dovolili,
ej, škrtiť dovolili.

3.
Pokiaľ tí sokoli po krajine lietali,
potiaľ i holuby smelo hrkútali,
ej, smelo hrkútali.

4.
Teraz vtáci škrtia a sovy húkajú,
holuby po kútoch smutno sa skrývajú,
ej, smutno sa skrývajú.

5.
Ach, milí sokoli, semže, sem sa majte,
holúbky, hrdličky vyplieniť nedajte,
ej, vyplieniť nedajte!