Vysoko lieta sláviček

1.
Vysoko lieta sláviček,
po hore chodí Janíček.
[:Hory sa belajú, doly zelenajú,
poď, Janíčko domov, doma ťa čakajú.:]

2.
Už to nemôže inač byť,
už ty len musíš moja byť.
[:Keby mi bránila má rodina celá,
už ty mňa neminieš, frajerôčka moja.:]