Hora, hora, vysoký chrast

Myjava

1.
Hora, hora, vysoký chrast,
poďme, chlapci, poďme zbíjať,
[:lebo kone, lebo voli,
lebo dievča, jahoja, jahoja, pome voliť.:]