Ten Trenčianski zámek

Púchovská dolina

1.
Ten Trenčianski zámek na peknej roviňe,
[:čeče voda z ňeho milej do kuchiňe.:]

2.
Z kuchiňe do lesi, má milá dzeže si?
[:Dze bich bola, tu som, dávam žitko husom.:]

3.
Dávam žitko husom a vodu gunárom.
[:Pre teba, má milá, ostal som šandárom.:]

4.
Ostal som šandárom na oravskom zámku,
[:vezmem ca ja, moja milá, za vernú manželku.:]