Hej, musel by to chlap byť

1.
[:Hej, musel by to chlap byť, čo by ma chcel nabiť, vyberaný!:]
[:Valaška pri boce len sa tak ligoce, klobúčik vybíjaný!:]


2.
[:Hej, a čo by vás sedem, a ja len sám jeden, nebojím sa!:]
[:Valaška pri boce len sa tak ligoce, tou veru obránim sa!:]


alebo:

Ej, musel by to chlap byť

1.
Ej, musel by to chlap byť, čo by ma chcel nabiť, vyberaný.
[:Valaška pri boce, len sa tak ligoce, opasok vybíjaný.:]

2.
Ej, čo vás bude sedem, sedemdesiatsedem, nebojím sa.
[:Valaška pri boce, len sa tak ligoce, ej, veru ubránim sa.:]