Hore dražka, dolu pešňik

Zemplín

1.
Hore dražka, dolu pešňik,
povedaju, že ja zbojňik,
[•:ja ňe zbojňik, ľem zbojňičok,
chudobnej matki sinačok.:]

2.
Chudobna ma maci mala,
chudobňe me vichovala,
[:jak trebalo macir chovac,
ta ja mušel narukovac.:]