Čo to za veselie

1.
Čo to za veselie, hej, keď obloky celie,
[:obloky vybime, pálenku vypime.:]

2.
Pomaly ma veďte, hej, hore tou dedinou,
[:nech sa odoberiem od svojich frajerov.:]

3.
Pozri sa Anička, hej, na ľupčiansku vežu,
[:už tvoju slobodu do ručníčka viažu.:]

4. Viažu ti ju, viažu, hej, na štyri uzlíčky
[:už ju nerozviažu tie tvoje ručičky.:]


alebo:

1.
Čo to za veselie, hej, keď obloky celie,
[:pálenku vypime, obloky vybime.:]

2.
Zbohom ostávajte, hej, mamičkine prahy,
[:čo vás prekráčali, moje biele nohy.:]

3.
Zbohom ostávajte, hej, mamičkine kľučky,
[:čo vás otvárali moje biele rúčky.:]

4.
Nikoho mi nie žiaľ, hej, len mojej matere,
[:ktože jej na starosť košieľku operie.:]

5.
Nikoho mi nie žiaľ, hej, iba môjho otca,
[:bude chodiť svetom jak stratená ovca.:]

6.
Ideme, ideme, hej, chodníčka neviem,
[:dobrí ľudia vedia, azda nám povedia.:]

7.
Otvárajte bránu, hej, bránu maľovanú,
[:bo vám už vedieme dievča z majoránu.:]

8.
Dajteže nám, dajte, hej, nalyžičku madu,
[:bo vám už vedieme nevestičku mladú.:]

9.
Už si ty, Anička, hej, už si ty len naša,
[:už si ťa vedieme domov od sobáša.:]