Čo to tam šuchoce

1.
[:Čo to tam šuchoce pod javorinu.:]
[:Šuhajové kone, šuhajové kone,
šuhajové kone vodu nemajú.:]

2.
[:Vodičku nemajú, chcelo sa im piť.:]
[:Musela šenkárka, musela šenkárka,
musela šenkárka pre vodičku ísť.:]

3.
[:Špatný si synečku, špatný hospodár.:]
[:Keď svojim koníčkom, keď svojim koníčkom,
keď svojim koníčkom vody nepodáš.:]

4.
[:Neoklamal som sa iba na žene.:]
[:Kone môžem predať, volky vyhandlovať,
volky vyhandlovať, ale ženu nie.:]

5.
[:Kone môžem predať za sto toliarov.:]
[:A ženu nemôžem, a ženu nemôžem,
a ženu nevládzem za päť grajciarov.:]

---
[:Špatná si dcérečko špatná kuchařka.:]
[:Když se ti na plotně, když se ti na plotne,
když se ti na plotne páli zásmažka.:]