Keď tá jasná hviezda

1.
Keď tá jasná hviezda z neba zasvietila,
[:vtedy panenka Mária Syna porodila.:]

2.
Keď ho porodila, tak ho ovinula,
[:a do mesta Betlehema, tam ho uložila.:]

2.
Keď ho povinula, pekne mu spievala,
[:hajaj, ľuľaj, môj Ježiško, aj ja by som spala.:]

4.
Ach, mamička moja, či o tom neviete,
[:že som stvoril nebo i zem, i všetko na svete?:]


alebo:

Keď tá jasná hviezda

1.
Keď tá jasná hviezda z neba zasvietila,
[:vtedy panenka Mária Synka porodila.:]

2.
Keď ho porodila, takto mu spievala,
[:Hajaj, búvaj, Synáčik môj, aj ja by som spala.:]

3.
Počkaj len Synáčku, počkaj len chvíľočku,
[:kým si zájdem do nebíčka pre tú perinôčku.:]

4.
Ach, Synáčku, Synku, čo si to urobil?
[:Ešte sú len dve hodiny, čo si sa narodil.:]

5.
Ach, mamička moja, vy o tom neviete,
[:že som stvoril nebo i zem, i všetko na svete?:]

alebo:
3.
Ach, mamička moja, počkajte chvíľočku,
[:však vám ja donesiem z raja mäkkú perinôčku.:]

4.
Ach, synu môj milý, či bys to urobil?
[:Ešte len jedna hodinka, čo si sa narodil.:]

5.
Ach, mamička moja, či o tom neviete,
[:že som stvoril nebo i zem, i všetko na svete?:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť