Keď tá jasná hviezda

1.
Keď tá jasná hviezda z neba zasvietila,
[:vtedy panenka Mária Syna porodila.:]

2.
Keď ho porodila, tak ho ovinula,
[:a do mesta Betlehema, tam ho uložila.:]

2.
Keď ho povinula, pekne mu spievala,
[:hajaj, ľuľaj, môj Ježiško, aj ja by som spala.:]

4.
Ach, mamička moja, či o tom neviete,
[:že som stvoril nebo i zem, i všetko na svete?:]


alebo:

Keď tá jasná hviezda

1.
Keď tá jasná hviezda z neba zasvietila,
[:vtedy panenka Mária Synka porodila.:]

2.
Keď ho porodila, takto mu spievala,
[:Hajaj, búvaj, Synáčik môj, aj ja by som spala.:]

3.
Počkaj len Synáčku, počkaj len chvíľočku,
[:kým si zájdem do nebíčka pre tú perinôčku.:]

4.
Ach, Synáčku, Synku, čo si to urobil?
[:Ešte sú len dve hodiny, čo si sa narodil.:]

5.
Ach, mamička moja, vy o tom neviete,
[:že som stvoril nebo i zem, i všetko na svete?:]

alebo:
3.
Ach, mamička moja, počkajte chvíľočku,
[:však vám ja donesiem z raja mäkkú perinôčku.:]

4.
Ach, synu môj milý, či bys to urobil?
[:Ešte len jedna hodinka, čo si sa narodil.:]

5.
Ach, mamička moja, či o tom neviete,
[:že som stvoril nebo i zem, i všetko na svete?:]